NTS tjente over 150 millioner

NTS ASA satt igjen med over 150 millioner kroner på bunnlinjen i 2. kvartal.

nts, namsos, brønnbåt

NTS ASA melder om et resultat etter skatt for videreført virksomhet på 151,4 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 85,7 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 177,0 millioner kroner, sammenlignet med 99,5 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble 187,6 millioner kroner, mot 106,3 millioner kroner året før.EBITDA (før verdijustering virkelig verdi biomasse) endte på 186,9 millioner kroner, mot 139,9 millioner kroner. i samme periode i fjor. Driftsinntektene beløp seg til 404,2 millioner kroner, sammenlignet med 328,8 millioner kroner i 2. kvartal 2017.I 2. kvartal 2018 har konsernet solgt brønnbåten «Viktoria Lady» og oppnådde en gevinst på 39,4 millioner kroner på salget. Hele rapporten her