OBOS økte inntektene med 1 milliard

Konsernet økte både bunnlinjen og inntektene.

OBOS-konsernet melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 952 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 934 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble 1,44 kroner, mot 1,74 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 1.102 millioner kroner, sammenlignet med 1.051 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble 1.119 millioner kroner, mot 822 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 4,9 milliarder kroner, sammenlignet med 3,9 milliarder kroner i 2. kvartal 2017.Tror prisveksten på bolig avtarResultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1.643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i 2017. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer, skriver konsernet i en oppdatering. OBOS-konsernet solgte i første halvår til sammen 1.689 boliger til en samlet salgsverdi på 6.321 millioner kroner. Salgene var fordelt med 58 prosent i Norge og 42 prosent i Sverige. OBOS-konsernet igangsatte i første halvår tilsammen 1.400 boliger og ferdigstilte 2.247 boliger. - Vi forventer et stabilt godt marked for nye boliger i Norge utover i 2018, men den kraftige prisveksten vi har sett i bruktmarkedet, spesielt i Oslo, tror vi vil avta som følge av forventninger om økte renter og ferdigstillelse av mange nye boliger fra høsten 2018 og utover i 2019, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også