Odfjell Drilling har fullført riggfinansiering

Ved endelig signering vil Odfjell Drillings nyeste rigg være fullfinansiert.

Odfjell Drilling opplyser i en melding tirsdag at selskapet har akseptert et tilbud om en senior sikret lånefasilitet på 325 millioner dollar, eller om lag 2,7 milliarder kroner, for den halvt nedsenkbare boreriggen Deepsea Nordkapp (ex Stena MidMAX) som skal leveres i første kvartal neste år.Meldingen kommer nøyaktig fire måneder etter at selskapet først meldte at det var i "konstruktive diskujsjoner" om bankfinansering.Fasiliteten inkluderer en transje på 162,5 millioner dollar som er garantert av K-SURE og en femårig kommersiell banktransje på 162,5 millioner dollar.Lånefasiliteten vil være tilgjengelig ved levering, opplyses det.Tilbakebetalingen skal skje gjennom kvartalsvise avdrag på 8,55 millioner dollar, derav første avdrag forfaller til betaling i fjerde kvartal 2019.Total gjennomsnittlig rente er estimert til 5,4 prosent pr. år. Endelig signering av avtalen er ventet å skje innen utgangen av september.- Etter dette er Deepsea Nordkapp fullfiansiert, inkludert "ready-to-drill"-prosjektkostnader og arbeidskapitalkrav, med bankgjeld, egenkapital og verftets selgerkreditt, heter det i meldingen fra Odfjell Drilling. Røkke-finger med i spilletDet var 19. april at Odfjell Drilling annonserte en mulig emisjon på nær 1,4 milliarder kroner for å utvide flåten, og et kjøp av den halvt nedsenkbare boreriggen Stena MidMAX, som opprinnelig ble betilt av Stena Drilling, men senere kansellert, ble luftet som et alternativ.Emisjonen ble raskt fullført, og en drøy uke senere var kjøpet av riggen for 505 millioner dollar, tilsvarende 4,2 milliarder kroner me dagens valutakurs, i boks.Riggselskapet varslet samidig at det var inngått en toårig borekontrakt med Aker BP som inkluderte opsjoner for ytterligere arbeid.Kjøpte av AkastorI tillegg til nevnte emisjon, selgerkreditt og bankfinansering, ble det meldt at Røkke-selskapet Akastor skulle gå inn med 75 millioner dollar, gjennom utstedelse av preferanseaksjer og warrants.Kilder sa til Hegnar.no i januar at en transaksjon med et selskap i Aker-systemet som kjøper var nært forestående.En ikke-navngitt kilde uttalte til bransjenettstedet Upstream i fjor høst at daværende Akastor-sjef Kristian Røkke skulle ha vært i samtaler med det koreanske verftet Samsung Heavy Industries som eide riggen.Av Odfjell Drillings investorpresentasjon datert 19.april, fremgår det at riggselskapet kjøpte opsjonen på å kjøpe Stena MidMAX fra nettopp Akastor. "The preferred equity and warrants are part of the agreement with Akastor AS or affiliate to acquire the option from Akastor AS or affiliate to purchase Ex. Stena MidMax", heter det i en note. Les også: Åpner for oppdeling av Odfjell Drilling'