Odfjell Drilling når full finansiering for Deepsea Nordkapp

Odfjell Drillings rigg Deepsea Nordkapp når full finansiering gjennom nytt lån.

Odfjell Drilling skriver i en børsmelding at de har i dag akseptert et tilbud om en sikret lånefasilitet på 325 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder kroner, for Deepsea Nordkapp. Tilbudet vil inkludere et lån på 162,5 millioner dollar garantert av K-SURE, samt et femårig kommersielt banklån på 162,5 millioner dollar. Lånefasiliteten vil bli tilgjengelig ved levering av Deepsea Nordkapp, forventet i 1. kvartal 2019.Lånet vil bli tilbakebetalt gjennom kvartalsvise avdrag på 8,55 millioner dollar, med første nedbetaling i 4. kvartal 2019. Med dagens swaprente er den gjennomsnittlige renten på om lag 5,4 prosent i året.Tilbudet er underlagt endelig dokumentasjon, og underskrivelsen av finansieringsdokumentene er forventet ved utgangen av september 2018.Etter dette er Deepsea Nordkapp fullt finansiert, inkludert prosjektkostnader og driftskapitalbehov, med bankgjeld, egenkapital og verftets kreditt.