Odfjell vil avholde investormøter

Det kan bli aktuelt å utstede et obligasjonslån.

Odfjell SE vil avholde flere investormøter de neste dagene, fremgår det av en børsmelding.Etter disse møtene, kan et usikret obligasjonslån i NOK bli annonsert avhengig av rådende markedsforhold. Nettoprovenyet fra et eventuelt nytt obligasjonslån vil bli brukt til generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av ODF06, som forfaller i desember 2018.Clarksons Platou Securities AS, Pareto Securities AS og Swedbank Norge vil arrangere investormøtene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også