Økonomer: Rom for store overraskelser

Økonomene i både DNB Markets og Nordea Markets mener pent juli-vær kan by på overraskelser torsdag.

Det var små endringer i de amerikanske aksjemarkedsindeksene i går. S&P500 passerte 2.900 før den falt litt tilbake og endte opp 0,03 prosent fra dagen før.«Mandagens optimisme rundt NAFTA fikk kortvarig effekt, og oppmerksomheten har dreid mot å se om Canada også vil slutte seg til den nye avtalen», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i morgenrapporten.Også de europeiske aksjeindeksene beveget seg rundt nullvekst.I valutamarkedene har euroen trukket litt sterkere siden i går morges. EURUSD er opp 0,25, mens EURNOK og EURSEK har steget litt mer.«Oljeprisen steg litt på formiddagen i går, men dette ble raskt mer enn reversert på ettermiddagen. Med en pris på 75,9 USD/fat er likevel prisleiet lite endret», heter det fra Aamdal.Få nøkkeltall av betydningDet er ifølge seniorøkonomen få spennende nøkkeltall på dagens kalender.«I USA kommer «second estimate» for de amerikanske BNP-tallene, som i realiteten er det 3. anslaget på veksten i 2. kvartal. Det ventes en marginal nedjustering, og normalt er revisjonene små ved den 3. publiseringen», skriver Aamdal.Torsdag morgen kommer norske detaljomsetningstall.«Disse har svingt mye de siste månedene, med en vekst på 2,0 prosent m/m i mai og et fall på 2,9 prosent i juni. Vi har anslått en vekst i juli på 0,8 prosent, mens konsensusanslaget ifølge Bloomberg er på 1,0 prosent, noe som i realiteten er omtrent det samme og innebærer at den underliggende trenden i forbruket holder seg noenlunde intakt».«Det er imidlertid rom for store overraskelser, siden det varme og tørre været i juli kan ha gitt betydelige skift i sammensetningen av omsetningen. Norges Bank vil derfor neppe legge stor vekt på denne indeksen», fortsetter Aamdal.Tøft forhandlingsklimaDet var forsiktig oppgang på amerikanske børser i går og sentimentet har ifølge analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets bedret seg ytterligere i det asiatiske markedet.«Utsikter til at Canada kan slutte seg til handelsavtalen USA og Mexico nettopp ble enige om bidrar nok. Forhandlingsklimaet er imidlertid tøft, og Trump har uttalt at han er villig til å fortsette med kun enn bilateral avtale med Mexico hvis Canada ikke føyer seg», skriver Bernhardsen i morgenrapporten.Det var tirsdag betydelige bevegelser i både EURNOK, EURSEK og EURUSD.Ifølge analytikeren er onsdag en dag uten de helt store hendelsene på nøkkeltallsfronten. Det kommer reviderte BNP-tall fra USA for 2. kvartal og Norges Bank holder auksjon i statsobligasjoner.I morgen tidlig kommer det norske detaljomsetningstall.«Detaljomsetningen falt kraftig i juni (ned 2,9 prosent m/m), etter et sterkt mai-tall. Det svake tallet kan også være en konsekvens av det fine været. Det var fint vær også i juli og derfor er våre forventninger til morgendagens tall moderate», heter det fra Bernhardsen.Nordea Markets venter en forsiktig oppgang på 0,3 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også