Oljefondet mistet 90 milliarder på to dager

På to dager har verdien på det norske oljefondet blitt redusert med over 90 mrd kroner

Børs

Tirsdag nådde verdien på det norske oljefondet ny all-time high på 8.704 milliarder kroner .På det tidspunktet hadde verdien siden årsskiftet steget med 216 milliarder kroner. Siden utløpet av 2. kvartal var oppgangen på 367 milliarder kroner.Men siden tirsdag har verdien stupt mer enn 90 milliarder kroner, tilsvarende litt over en prosent.Mye av forklaringen ligger i at kronen har styrket seg mot de fleste valutaene og samtidig har dollaren svekket seg mot alle, inkludert kronen.For et par dager siden kostet for eksempel en dollar 8,5 kroner. I dag koster den 8,33 kroner.Se valutakursene i sanntid

oljefondet
Nyheter
Makro
Børs