Oseberg H får klarsignal

I september starter produksjonen.

Oljedirektoratet har gitt samtykke til at innretningen Oseberg H kan starte produksjonen i september, ifølge en melding.Oseberg er en ny ubemannet brønnhodeplattform som hører til utbyggingsprosjektet Oseberg vestflanken 2 i Nordsjøen. Samtykket er gitt til rettighetshaverne i Oseberg area unit, hvor Equinor er operatør.Oljedirektoratet vurderer det som positivt at rettighetshaverne har utviklet en ny kostnadseffektiv utbyggingsløsning med en ubemannet brønnhodeplattform.Plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg vestflanken 2 ble godkjent i juni 2016. Planen omfatter, i tillegg til Oseberg H med tilhørende rørledninger og kontrollkabel, videre bruk av havbunnsrammen G4, samt modifikasjoner på Oseberg feltsenter.Investeringer planlagt i PUD var totalt 8,2 milliarder kroner. Kostnadene er siden redusert til 6,5 milliarder kroner.