Pacific Drilling planlegger å hente 13 milliarder

Dersom de sikrede kreditorene får bestemme, vil de eksisterende aksjonærene sitte igjen med null. Konkursretten har beordret mekling mellom hovedaksjonær og långivere. 

Foto: Pacific Drilling

Riggselskapet Pacific Drilling som er midt i en restruktureringsprosess under beskyttelse av den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11, har publisert tall for andre kvartal.Av kvartalsrapporten fremgår det at inntektene beløp seg til 66,6 millioner dollar, marginalt ned fra samme kvartal i fjor, mens resultatet etter skatt endte på minus 103,7 millioner dollar, etter en betydelig bedring fra fjoråret.I andre kvartal 2017 fikk selskapet et underskudd på 138,1 millioner dollar.- Dette kvartalet fortsatte vi å tilby enestående operasjonelle tjenester til kundene våre, med en inntjeningseffektivitet på 98,7 prosent, ser konsernsjef Paul Reese i Pacific Drilling, og legger til:- Vår sterke drift har blitt ankerkjent av kunder da vi har lykkes i å sikre oss mer arbeid for vår flåte av høyspesifikasjons dypvannsboreskipRiggselskapet har sikret ytterligere et år med arbeid til boreskipet Pacific Santa Ana for det malaysiske oljeselskapet Petronas med ventet oppstart i midten av 2019.I tillegg har boreskipene Pacific Khamsin og Pacific Meltem fått mer arbeid i den amerikanske delen av Mexicogulfen.Videre har selskapet inngått en intensjonsavtale med Eni for bruk av boreskipet Pacific Bora utenfor Nigeria. Selskapet har en flåte på totalt syv boreskip bygget mellom 2010 og 2014.RestruktureringI november i fjor måtte Pacific Drilling, i likhet med flere av sine konkurrenter, se seg nødt til å søke om konkursbeskyttelse under Chapter 11 for å restrukturere gjedsbyrden på om lag tre milliarder dollar, tilsvarende rundt 25 milliarder kroner.Basert på et forslag fra en gruppe av selskapets sikrede kreditorer, ble en reorganiseringsplan lagt frem 31. juli.Planen innebærer å hente 1,5 milliarder dollar i ny kapital, derav én milliard dollar gjennom utstedelse av nye obligasjonslån og 500 millioner dollar i egenkapital.De eksisterende aksjonærene vil tape alt, dersom planen blir gjennomført.- Planen vil styrke Pacif Drillings balanbse ved å redusere gjelden og gi en betydelig mengde ny kapital. Ved sluttføring av planen vil Pacific Drillings kontantbeholdning bedres betydelig og vi vil være i en mye sterkere finansiell posisjon for å utnytte våre dedikerte , høyspesifikasjons boreskipsflåte i påvente av et bedre marked for offshore boretjenester, skriver selskapet i rapporten.Retten har imidlertid beordret en mekling mellom selskapets største aksjonær, det Singapore-baserte aktivistfondet Quantum Pacific, de sikrede kreditorene og selskapet for å se på muligheten for å komme frem til en felles plan.Meklingen varer til 24. august.