Real valutasmell for DOF

Et fortsatt svakt offshoremarked bidro til lavere inntekter, men den virkelige smellen kom i valutamarkedet.

- Spotmarkedet for PSVer i norsk sektor er ok. Ankerhåndteringsmarkedet er dessverre fortsatt dårlig, uttalte konsernsjef Mons Aase i DOF til Hegnar.no i starten av juni,Fasiten, eller rettere sagt rapporten, for andre kvartal bekrefter det utsagnet.Rederiets forsyningsskip (PSV) oppnådde en utnyttelsesgradd på 88 prosent i kvartalet, mens utnyttelsesgraden for ankerhåndteringsfartøyene og subseafartøyene var på henholdsvis 66 prosent og 76 prosent.- Nordsjømarkedet for forsyningsskipene har begynt å hente seg inn med høyere utnyttelse og dagrater sammenlignet med fjoråret, skriver rederiet.Ankerhåndteringsmarkedet var imidlertid svakere enn ventet og fortsatt dominert av for mye tilgjengelig tonnasje. Globalt gjelder dette også for forsyningsskipene, understrekes det.   For subsea-flåten var utviklingen i kvartalet god og det opplyses at fornybar-segmentet har vært en positiv bidragsyter til flåten.Real valutasmellInntektene falt til 1,6 milliarder kroner i kvartalet, fra 1,7 milliarder kroner i samme periode i fjor, mens driftsresultatet økte fra 15 millioner kroner til 126 millioner kroner, som følge av en kraftig reduksjon i nedskrivningene.Til tross for kun et marginalt inntektsfall og et driftsresultat som til og med var høyere, endte kvartalet med et resultat etter skatt som var vesentlig svakere enn i andre kvartal i fjor.Etter skatt satt rederiet igjen med et resultat på minus 506 millioner kroner, etter en betydelig forverring fra minus 173 millioner kroner for et år siden.DOF har rett og slett gått på en real smell. Bokstavelig talt.Konsernet er eksponert for endringer mellom den brasilianske valutaen real og den amerikanske dollaren grunnet virksomheten i Brasil.I tremåneders perioden fra april til juni slo dette spesielt uheldig ut da den brasilianske valutaen svekket seg med hele 18 prosent mot den amerikanske dollaren. Hittil i år er fallet på 23 prosent.Urealiserte tap på hele 336 millioner kroner knyttet til valuta ble bokført i kvartalet.Det ble også realisert et valutatap på 51 millioner kroner.Venter bedring i andre halvårKonsernet opprettholder strategien med å sikre flåten på periodekontrakter, og jobber aktivt med å holde det faste arbeidet til flåten så høy som mulig og justere kapasitet og risikoeksponering til det utfordrende markedet.Bare i løpet av kvartalet har rederiet sikret seg flere lengre kontrakter.- Gjennom andre kvartal ble konsernet tildelt flere faste kontrakter i Brasil og Nordsjøen, og prosjektkontrakter i regionene Atlanterhavet, Stillehavet og Nord Amerika, skriver rederiet.Ved utgangen av juni var ordrereserven på 22 milliarder kroner.- Styret venter at markedene vil forbli utfordrende i 2018, men, konserrnets globale tilstedeværelse og en fleksibel forretningsmodel innen subsea-ssegmentet, i kombinasjon med høy ordrereserve og lokalt innhold i Brasil, ventes å sikre tilfredsstillende utnyttelse.  Konsernets operasjonelle driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) i andre halvår ventes å være på linje eller litt høyere enn i første halvår.