Rentedommen er klar

Holder den rekordlave renten uendret - enn så lenge.

Norges Banks kunngjorde som ventet en uendret styringsrente på 0,5 prosent på torsdagens rentemøte. Samtidig fastholder Øystein Olsen utsiktene til renteheving, som betyr at tiden med rekordlav styringsrente er i ferd med å nærme seg slutten, og at vi kan få første renteheving på syv år i september. Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i juni. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den etter hvert vil øke, skriver Norges Bank. - Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.Priset inn i markedet«Norges Bank signaliserte så tydelig det er mulig å gjøre at de har til hensikt å heve renta i september, og den beskjeden blir gjentatt i dag. Nyhetene om norsk økonomi siden sist er for lite informative til å kunne trekke noen annen konklusjon enn det man gjorde i juni. Riktignok har noen nøkkeltall kommet inn på den svake siden, men mye er drevet av tekniske/midlertidige faktorer. Vi venter derfor at Norges Bank vil kommunisere at utviklingen i norsk økonomi har vært omtrent som ventet i sommer. Uansett har prisveksten på den andre siden vært litt høyere enn ventet og NOK er svakere enn ventet. I sum ser vi derfor ingen grunn til at de skulle ha endret oppfatning siden juni. Vi tror derfor heller ikke at markedet vil reagere mye på dagens møte», skriver Kjetil Olsen i Nordea Markets i dagens morgenrapport.Det stemmer overens med synet til DNB Markets.«På junimøtet sa sentralbanken at renten vil heves i september, og vi forventer at dagens pressemelding vil gjenta dette budskapet. I markedet er en septemberheving fullt priset inn, og sånn sett ligger det ikke an til at Norges Bank vil ha stor innvirkning på kronen i dag», skriver Ole A. Kjennerud i dagens morgenrapport.Første heving siden 2011Den ventede renteøkningen i løpet av høsten vil være første endring siden styringsrenten ble senket til rekordlave 0,5 prosent mars 2016. Ikke siden 2011 har Norges Bank satt opp styringsrenten.Pengepolitisk rapport som Olsen la fram i juni, antyder ifølge rentebanen en styringsrente noe over 2 prosent ved utgangen av 2021. Det tilsier en rente på et vanlig boliglån på rundt 4 prosent tre år fram i tid.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også