Ringnes-selskaper håver inn

Christian Ringnes' Eiendomsspar og Victoria Eiendom tjente samlet rundt 1,4 milliarder kroner i 1. halvår. (Oppdatert)

Christian Ringnes-kontrollerte Eiendomsspar fikk et resultat etter skatt på 428,5 millioner kroner per 1. halvår 2018, mot 474,6 millioner kroner i samme periode i 2017.«Nedgangen skyldes redusert resultat fra Pandox, som følge av redusert vekst i eiendomsverdiene», går det frem av halvårsrapporten.Driftsresultatet endte på 248,1 millioner kroner, mot 189,4 millioner kroner.Totale leieinntekter beløp seg til 373,6 millioner kroner i perioden, mot 361,8 millioner kroner i 1. halvår i fjor.- Alt er bra. Men det vi skal ha respekt for er at verdiene ikke vokser fullt så fort i Sverige og i de øvrige hotellene, sammenlignet med i fjor. Men det kan vi leve med, sier Christian Ringnes til Hegnar.no.- Hvilke tanker gjør du deg om 2. halvår?- Vi kommer fortsatt til å være på utkikk etter fornuftige kjøp, men det er langt mellom dem. Vi er sent i syklusen. Vi har - både i Viktoria Eiendom og Eiendomsspar - kjøpt mye egne aksjer i løpet av det siste halve året. Nå har aksjekursen kommet såpass høyt at det ikke er spesielt interessant lenger. Det ligger an til en god høst med mye jakt, sier Ringnes fornøyd, og legger til.- Det vi skal passe på er at de eiendommene vi har er førsteklasses skjøttet og alle de prosjektene vi har, at vi har god fremdrift i dem.Kontantstrøm før skatt, hensyntatt underliggende kontantstrøm i felleskontrollertvirksomhet og tilknyttet selskap, er i 1. halvår på 489,2 millioner kroner, mot 434,3 millioner kroner i samme periode i fjor.Investeringer og salgI 1. halvår har Eiendomsspar ervervet Caspar Storms vei 14-16, Ole Deviks vei 35 og Strømsveien 195-197 i Oslo, Polariasenteret i Tromsø og Fiskergata 46 i Svolvær. Total kjøpesum er på 375 millioner kroner.I samme periode har Eiendomsspar solgt eiendommen Maakri 23A i Estland, samt diverse mindre eiendeler, med en total regnskapsmessig gevinst på 8 millioner kroner.Pandox-resultat nedPandox’ kontantstrøm utgjorde 873 millioner svenske kroner per 1. halvår 2018, mot 715 millioner svenske kroner i fjor.«Økningen skyldes hovedsakelig effekten av selskapets investering i 21 hoteller i Storbritannia og Irland i desember 2017», heter det i rapporten.Justert for sammenlignbare enheter og valuta er inntektsnivået marginalt over samme periode foregående år.Resultat før skatt utgjorde 1.424 millioner svenske kroner for 1. halvår 2018, mot 1.787 millioner svenske kroner for samme periode forgående år.«Nedgangen i resultat skyldes redusert vekst i eiendomsverdiene», går det frem av rapporten.Utsiktene fremoverIfølge halvårsrapporten forventes kontormarkedet i Oslo å fortsette den positive utviklingen fremover.«Dette er særlig gjeldende for Oslo sentrum hvor lav og fallende ledighet, kombinert med at antallet prosjekter som ferdigstilles i 2018 er på et historisk lavt nivå, forventes å bidra til stigende leiepriser», heter det. Utsikten for hotellmarkedet i Nord-Europa vurderes generelt sett å være gode.Les mer i rapporten her.Viktoria EiendomViktoria Eiendom melder om et resultat etter skatt på 966,4 millioner kroner per 1. halvår 2018, mot 313,1 millioner kroner i samme periode i 2017.«Økningen skyldes i hovedsak gevinst fra salget av Karl Johans gate 16B og Kongens gate 31», går det frem av rapporten.Driftsresultatet endte på 795,5 millioner kroner, mot 63,0 millioner kroner.Totale leieinntekter beløp seg til 88,6 millioner kroner i perioden, mot 74,7 millioner kroner i 1. halvår i fjor.Gevinst: 733 mill.Victoria Eiendom har i løpet av 1. halvår solgt eiendommene Kongens gate 31 og Karl Johans gate 16B. Salgene har ifølge rapporten for 1. halvår medført en regnskapsmessig gevinst på 733 millioner kroner.- For et såpass lite selskap er dette store tall, sier Ringnes til Hegnar.no. I løpet av 1. halvår har selskapet ervervet 50 prosent av Karl Johans gate 21 AS (tidligere eiet 50 prosent direkte og 13,5 prosent indirekte gjennom T6 holding AS), slik at Victoria Eiendom nå eier 100 prosent av selskapet. Kjøpet er gjort til en netto eiendomsverdi på 584 millioner kroner, ifølge rapporten.Se mer i rapporten her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også