Saga Tankers cashet inn på aksjer

Resultatet mangedoblet seg.

Saga Tankers melder om et resultat før og etter skatt på 27,2 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 5,2 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble 0,10 kroner, mot 0,02 kroner ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble 27,7 millioner kroner, mot 5,0 millioner kroner i 2. kvartal 2017.Driftsinntektene beløp seg til 33,3 millioner kroner, sammenlignet med 9,4 millioner kroner i samme periode i fjor.Regnskapet er godskrevet med gevinster fra aksjesalg på 28,4 millioner kroner, fra blant annet Pareto Bank.Ved utgangen av kvartalet vurderer selskapet investeringene i Standard Drilling, Pareto Bank og Vistin Pharma til hhv. 176, 129 og 60 millioner kroner (fair value).Øystein Stray Spetalen er største aksjonær i Saga Tankers, med sine 64,94 prosent.Rapporten her.


Les også