Seabrokers ser høyere verdier for offshoreskip

Ledende analytiker mener verdiene skal videre opp i overskuelig fremtid, så lenge man unngår én ting.

Børs

Oljekrisen som inntraff for alvor i 2014, gjorde at markedet for offshore serviceskip gikk på en kraftig smell.Aktivitetsreduksjonen som fulgte, førte til at skipsmeglere startet å senke verdianslagene sine for en rekke offshoreskip.Et av de første skipsmeglerhusene til å kvotere lavere skipsverdier var Stavanger-baserte Seabrokers.I lys av høyere oljepriser og økt anbudsaktivitet for rigger og dertil skip, mener imidlertid skipsmeglerhuset nå at bunnen er passert.Ifølge sin ferske markedsrapport for juli, har meglerhuset faktisk begynte å høyne verdianslagene for stor og moderne tonnasje.Økningen skjer riktignok i svært små steg, opplyses det.- Vi har definitivt sluttet å senke verdsettelsene for moderne fartøy, og ser nå nord i stedet for sør, sier Seabrokers’ ledende verdsettelsesanalytiker Tord Stemland.- Så langt vi kan se, så vil det være retningen i overskuelig fremtid, med mindre de kommende restruktureringene mellom redere og långivere, medfører et signifikant antall strandede eiendeler, legger han til.Seabrokers forklarer at metodologien for charter-fri verdsettelse mellom en villig kjøper og en villig selger er basert på tre fundamentale pilarer:- Nybyggpriser for tilsvarende tonnasje (alderjustert).- Annenhåndstransaksjoner for tilsvarende tonnasje (aldersjustert hvis nødvendig).- Seabrokers’ syn på chartermarked for tilsvarende tonnasje 6 måneder frem i tid.

seabrokers
skipsmeglerhus
offshoremarkedet
offshorerederi
verdsettelse
offshoreskip
Nyheter
Børs