Seniorøkonom om viktige hendelser denne uken

Torsdag denne uken får vi tall for detaljomsetningen i juli. Fredag kommer tall for kredittveksten i juli og den registrerte arbeidsledigheten i august. Her har det ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov vært flere rariteter i det siste.«Først detaljomsetningen, som falt med massive 2,9 prosent m/m i juni, etter vekst på 2,0 prosent i mai», skriver seniorøkonomen i morgenrapporten mandag.Han viser til at tallene normalt er volatile, men også den varme sommeren kan ha lagt en spesiell demper på forbruket.«Dette ser vi gjennom, og budskapet er at trenden er stigende», skriver Gonsholt Hov.Han vurderer de nærmeste utsiktene som fortsatt gode, og anslår et klart oppsving igjen i juli, opp to prosent.«Igjen utgjør den spesielle sommeren en usikkerhetsfaktor. Men det ville vært rart om ikke forbruket tok seg en del opp igjen, etter den kraftige nedgangen i juni», skriver han i rapporten.Seniorøkonomen mener det også i denne forbindelse er verdt å notere seg konsumenttillitsmålingen fra Kantar TNS/Finans Norge for 3. kvartal som kommer i morgen, tirsdag.«Her har det nok ikke skjedd særlige endringer, ettersom den separate og månedlige konsumentmålingen har vist en nokså stabil utvikling de siste månedene; rundt allerede høye nivåer», skriver Gonsholt Hov i rapporten.


Les også