multiconsult

Solid resultathopp for Multiconsult

- Jeg er glad for å se at forbedringsprogrammet fortsetter å gi bedring i den norske virksomheten. sier CEO i Multiconsult ASA, Christian Nørgaard Madsen.

Multiconsult melder om et resultat etter skatt på 37,0 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 11,0 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,37 kroner, mot 0,42 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 48,1 millioner kroner, sammenlignet med 14,4 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet (EBIT) ble 49,0 millioner kroner, mot 15,6 millioner kroner året før.Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet ble 61,3 millioner kroner, mot 27,3 millioner kroner i samme periode i fjor.Netto driftsinntekter beløp seg til 887,6 millioner kroner, sammenlignet med 738,9 millioner kroner i 2. kvartal 2017.- Jeg er glad for å se at forbedringsprogrammet fortsetter å gi bedring i den norske virksomheten. Dette vises i debiteringsgraden, som nå er på det høyeste registrerte nivået siden børsnoteringen. Den underliggende driften er i bedring, men vi må fortsette å optimalisere prosjektgjennomføringen og lønnsomhetsforbedringsprogrammet forblir topp prioritet, sier CEO i Multiconsult ASA, Christian Nørgaard Madsen.Les pressemeldingen , rapporten og presentasjonen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også