Solstad Farstad fornyer rammeavtale

Mer arbeid til Normand Installer.

Solstad Farstad har fornyet rammeavtalen med SBM Offshore for 2019 og 2020 for utleie av konstruksjonsfartøyet Normand Installer.Det fremgår av en melding onsdag.Avtalen går ut på at det 2006-bygde konstruksjonskipet skal jobbe i minst 114 dager i 2019 og 105 dager i 2020.Normand Installer er eid av NISA som er eid med 50 prosent hver av SBM Offshore og Solstad Farstad.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også