Sparebank 1 Østlandet med kjempetall

Sparebank 1 Østlandet legger frem solide tall. Driftskostnadene lavere enn året før.

Sparebanken 1 Østlandet rapporterer tall for 2. kvartal tirsdag.Resultat etter skatt endte på 416 millioner kroner, mot 274 millioner kroner i fjor.Resultat før skatt ble 518 millioner kroner, mot 358 millioner kroner året før.Resultat før tapsavsetninger kom inn på 525 millioner kroner, mot 363 millioner kroner året før.Tapsavsetningene er regnskapsført til 7 millioner kroner, mot 5 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Netto omsetningen endte på 994 millioner kroner, mot 841 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.Nettoavkastningen på finansielle investeringer ble 149 millioner kroner i kvartalet, mot 34 millioner kroner året før.Netto renteinntekter kom inn på 511 millioner kroner, mot 491 millioner kroner i 2. kvartal 2017.Avkastningen på egenkapitalen i kvartalet (annualisert) endte på 12,9 prosent, mot 9,0 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.- Flere kunder tar opp lån, vi har lave tap samt økte inntekter fra finansielle eiendeler, og dette bidrar til gode resultater. Regionalt viser en rekke nøkkelfaktorer positiv utvikling, slik som stigende boligpriser, avtakende arbeidsledighet, økt verdiskaping og investeringer i næringslivet. Dette gir positive ringvirkninger for konsernets resultater, deriblant økte utlån sier konsernsjef Richard Heiberg i en melding.UtsikterMakrosituasjonen i Norge er stabil, selv om økt internasjonal uro i form av risiko for handelskrig og en uavklart Brexit‐situasjon kan slå inn i norsk økonomi og dermed i norske bankkunders rammebetingelser. Regionalt viser en rekke økonomiske nøkkelindikatorer positiv utvikling, slik som stigende boligpriser, avtagende arbeidsledighet og verdiskapning og investering i næringslivet. Styret anser dette som fordelaktig for konsernets virksomhet, kredittrisiko og tapsutvikling i tiden fremover, skriver banken i rapporten.Kvartalsrapporten Presentasjonen