Sparebanken Sør øker i Frende

10,2 prosent skifter eier.

Sparebanken Sør og Fana Sparebank har i dag inngått avtale om overdragelse av 10,2 prosent av aksjene i Frende Holding AS fra Fana Sparebank til Sparebanken Sør, går det frem av en børsmelding.Kjøpesummen for de 689.520 aksjene er 246.158.640 kroner, som gir en pris på 357 kroner per aksje.Styret i Frende Holding AS har godkjent overdragelsen, og de øvrige eierne i selskapet har frasagt seg sin forkjøpsrett.Transaksjonen er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet/Finansdepartementet.Hvis tillatelse gis, vil Sparebanken Sør etter gjennomføring av transaksjonen øke sin eksisterende eierandel i Frende Holding AS fra 9,99 til 20,19 prosent, mens Fana Sparebanks eierandel vil reduseres fra 11,03 til 0,83 prosent.