Sparebanker blir Havila-aksjonærer

Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 SMN er nå blant offshorerederiets største aksjonærer etter gjeldskonvertering.

Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 SMN har dukket opp som nummer fem og seks på oversikten over de største aksjonærene i offshorerederiet Havila Shipping.Sparebankene sitter med henholdsvis 317.033 og 278.677 aksjer hver, noe som tilsvarer eierandeler på 1,33 og 1,17 prosent.Bakgrunnen er konvertering av gjeld i forbindelse med salget av forsyningsskipet Havila Fortress som ble annonsert tidligere i august.Da salget ble annonsert, opplyste selskapet at det var forventet at at rederiets långivere, samt hovedaksjonæren Havila Holding, ville utøve tildelte tegningsretter ved konverering av gjeld til aksjer.Mandag for en uke siden kunne rederiet meldte at det hadde mottatt erklæring om utøvelse av 820.180 tegningsretter knyttet til konvertering av udekket gjeld ved salget av det nevnte fartøyet.Havila Holding erklærte også at det ville utøve 852.320 tegningsretter.Totalt har det blitt utstedt 1.672.500 nye aksjer i Havila Shipping, derav rundt 35 prosent gikk til nevnte sparebanker.- Salget som nå er gjennomført vil medføre en ubetydelig justering av egenkapitalverdien og vil ha uvesentlig resultatmessig virkning og ingen likviditetseffekt, het det i meldingen fra Havila Shipping.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker