Spetalens Vistin Pharma søker overføring til Oslo Børs

Noteres i skrivende stund på Oslo Axess. 

Vistin Pharma ASA har i dag fremsatt søknad til Oslo Børs om overføring av notering av selskapets aksjer fra Oslo Axess til Oslo Børs.Det fremkommer av en børsmelding fra Vistin Pharma.Gjennom Ferncliff AS eier Øystein Stray Spetalen 11,02 prosent av Vistin Pharma, som gjør investoren til majoritetseier av selskapets aksjer.