Steen & Strøm tjener mindre

Steen & Strøm krymper bunnlinjen i 1. halvår av 2018.

Steen & Strøm melder om et resultat etter skatt på 0,81 millioner kroner i 1. halvår 2018, mot 1,23 millioner kroner i samme periode i 2017.Resultat per aksje ble 28 kroner, mot 42 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 0,99 millioner kroner, sammenlignet med 1,55 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble 1,14 millioner kroner i 1. halvår 2018, mot 1,58 millioner kroner i tilsvarende periode året før.Selskapet skriver i rapporten at nedgangen hovedsakelig skyldes lavere verdijustering av eiendommer.Netto leieinntekter beløp seg til 0,82 millioner kroner, sammenlignet med 0,80 millioner kroner i 1. halvår 2017.Les mer i rapporten her.