Sveaas bekrefter bankkjøp

Ivan Kverme

Christen Sveaas har sikret seg storpost i Instabank.

Instabank annonserte den 11. juli i år at det var inngått en investeringsavtale med Christen Sveaas' investeringsselskap Kistefos.Partene var enige om at Kistefos skulle tegne seg for 26.246.150 aksjer til 1,85 kroner pr. aksje så fremt Kistefos hadde fått gjennomført en tilfredsstillende Due Dilligence av banken.Kistefos har nå fullført sin Due Dilligence-prosess og den avtalte transaksjonen er gjennomført.Instabank mottar 48.555.378 kroner som vederlag for de 26.246.150 aksjene, og aksjene vil bli registrert i Foretaksregisteret og VPS snarest mulig. Når aksjene er registrert vil Kistefos AS ha en eierandel på 9,99 prosent av Instabank ASA.Kistefos har i henhold til investeringsavtalen en opsjon på å tegne ytterligere 42.538 418 til samme kurs innen 1. desember 2018.- Vi er svært fornøyd med å få Kistefos inn som eiere i Instabank, med deres betydelig erfaring fra finanssektoren både i Norge og Europa. Med denne avtalen har vi sikret kapital til å realisere Instabanks ambisiøse planer fremover, sier Robert Berg, administrerende direktør i Instabank, i meldingen.


Les også