Tredobling fra Norden

Rasmussengruppen solgte seg i fjor høst helt ut av det danske rederikonsernet Norden. Timingen viser seg å ha vært svært god.

- Gode resultater i tørrbulkforretningen kan ikke gjøre opp for forholdene i tankmarkedet som er verre enn ventet.Ordene tilhører konsernsjef Jan Rindbo i det danske rederikonsernet Norden som eier og operer en rekke fartøyer innen både tørrbulk og tank.Onsdag la han frem tallene fra andre kvartal som viste at inntektene økte fra 400 millioner dollar i andre kvartal i fjor til vel 616 millioner dollar i andre kvartal i år.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger ble nær tredoblet til 21 millioner dollar, mens det justerte resultatet etter skatt endte på 3,5 millioner dollar, opp fra minus 3,3 millioner dollar i samme periode i fjor.Tallene kunne imidlertid vært mye bedre, hadde det ikke vært for det Rindbo omtaler som et av de mest utfordrende tankmarkedene på et tiår.ResultatvarselSom følge av det svake tankmarkedet så rederiet seg nødt til å utstede et resultatvarsel 8. august.«På bakgrunn av et særdeles svakt spotmarked i tank nedjusterer Norden forventningene til det justerte årsresultatet til 0 til 30 millioner dollar, fra 10 til 50 millioner dollar», het det i varselet.Mens forventningene til rederiets to forretningsområder i tørrbulk, «Dry Operator» og «Dry Owner», ble oppjustert eller innsnevret, ble forventningen til tankvirksomhetens justerte årsresultat sablet.Tankvirksomheten ventes å gi et negativt justert resultat på mellom 20 og 35 millioner dollar, ned fra tidligere guiding som tilsa et resultat på mellom minus 15 millioner dollar og pluss 5 millioner dollar.Aksjemarkedet reagerte med å sende aksjen kraftig ned.Onsdag omsettes aksjen for 95,50 kroner, etter et fall på vel 16 prosent den seneste uken. Det er det laveste nivået på mer enn to år.Solgte seg utMens nåværende aksjonærer sannsynligvis kjenner svetten sile nedover ryggen på grunn av den svake kursutviklingen til Norden, er det nok en tidligere aksjonær fra Norge som er en smule mer tilfreds.Kristiansand-baserte Rasmussengruppen var tidligere en av de største eierne i rederiet, men i slutten av november i fjor ble det besluttet å selge seg helt ut.Totalt dreide det seg om 4.869.640 aksjer, tilsvarende 11,5 prosent av de utestående aksjene.Pareto Securities bisto med aksjesalget som ble fullført til 115 danske kroner pr aksje den 1. desember. Rasmussengruppen solgte dermed aksjer for totalt 560 millioner danske kroner, tilsvarende 717 millioner norske kroner. Opprinnelig var håpet å få nær 127 kroner pr aksje som var sluttkursen dagen før, men salget endte med en betydelig rabatt.I ettertid var imidlertid ikke salgsprisen så aller verst med tanke på at rederiets aksjekurs nå er 17 prosent lavere.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også