Utfordrende marked svekket bunnlinjen for Clarksons

Handelsforstyrrelser, høykvalitets jernmalmkilder og svakere levering av nye skip skaper støttende fundament for tank-markedet.

Clarksons Platou hadde en omsetning i første halvår 2018 på 153 millioner pund, mot 157 millioner pund samme periode året før.Underliggende resultat før skatt var på 19 millioner pund, mot 25 millioner pund fra samme periode i fjor. - På tross av utfordringene i første halvdel av året er vi oppmuntret av den seneste tids bedrede handelsforhold og den mer gunstige dollarkursen. Vi burde dra nytte i andre halvdel av året fra disse seneste forbedringene og forblir sikre på potensialet til gruppen på mellomlang til lang sikt, skriver shippingselskapet i rapporten. Videre mener Clarksons Platou at etterspørselen etter råoljetankere synes å ligge an til å bli løftet av økt produksjon og eksport fra Saudi-Arabia og potensielt fra andre Opec-produsenter i Midtøsten, samt Russland, USA og Brasil. De mener likevel at reduksjonen i skipninger fra Iran og Venezuela per nå ventes å motvirke noen av disse gevinstene, ifølge TDN Direkt. Knyttet tørrbulksegmentet skriver selskapet at innestengt eksport grunnet handelsforstyrrelser i mars og april, akselereringen av høykvalitets jernmalmkilder i Brasil og videre svakhet i leveringer av nye skip skaper et støttende fundament for markedet.Innen LPG-shipping venter Clarksons Platou vekst at handelsveksten av både LPG og ammonium vil stige på årsbasis, men peker videre på at utsiktene til LPG-shipping forblir i stor grad påvirket av oppstarten av den nye amerikanske terminalen og det nye LNG-tilknyttede tonn fra Australia, ifølge TDN Direkt.Oppstart for disse prosjektene kan komme til å bli dyttet tilbake til siste kvartal av 2018, mener selskapet.Clarksons Platou skriver om LNG-shipping at voksende økonomier og miljøforskrifter, spesielt i Kina, fortsetter å drive LNG-etterspørselen.- En kombinasjonen av et stigende befraktningsmarked og historiske lave nybyggspriser resulterer i nye inntredener og en oppsving i spekulative ordre. Samtidig vil også sterk shipping-etterspørsel og nye likvifiseringsprosjekter også føre til nye ordre, skriver selskapet. Les hele rapporten her.