Det Christen Sveaas-kontrollerte offshroerederiet Viking Supply Ships melder fredag at det har solgt de tre isbryter ankerhåndteringsfartøyene Tor Viking, Balder Viking og Vidar Viking til Canada, eller nærmere bestemt "Her Majesty the Queen in Right of Canada" som det står i meldingen.Salget vil påvirke nettoresultatet er esimtert til 274 millioner dollar, tilsvarende 2,3 milliarder kroner, og vil bli bokført i tredje kvartal, opplyses det.Rederet vil rapportere om et resultat etter skatt på 40 millioner dollar i første halvår.Tapet fordeler seg på 12 millioner dollar fra salget av tre forsyningsskip, nedskrivning av bokførte verdier knyttet til rederiets to gjenværende PSVer på 8 millioner dollar, og et negativt driftsresultat på 20 millioner dollar.
- Markedet for offshore forsyningsskip var veldig skuffende gjennom første halvår, og det svake markedet har bidratt til at både rater og utnyttelsesgrad er på utilfredsstilliende nivåer, skriver selskapet i meldingen.
I tillegg venter selskapet å måtte bokføre et tap på rundt 18 millioner dollar relatert til det planlagte salget av ankerhåndteringsfartøyet Odin Viking, som er vente å bli bokført i tredje eller fjerde kvartal. Ingen kontrakt er imidlertid inngått enda, opplyses det.- Vi venter et fortsatt svakt marked og et negativt driftsresultat også i andre halvår 2018.Etter de omtalte transaksjonene vil Viking Supply Ships ha en flåte bestående av fem ankerhåndteringsfartøy, inkludert Odin Viking, og to forsyningsskip.Selskapet har ytterligere tre forsyningsskip som aktivt markedsføres for salg.Handelen i selskapets aksje er stanset på børsen i Stockholm.