En av månedens viktigste rapporter er sluppet. Det ble skapt 201.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i USA i august, viser den viktige arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) som ble sluppet fredag.Forventningen var på 198.000 jobberLedighetsraten var på 3,9 prosent, mot ventet 3,8 prosent.Juli-tallet ble revidert fra 157.000 til 147.000, mens juni-tallet ble revidert fra 248.000 til 208.000.Gjennomsnittlig timelønn økte med 0,3 prosent, mot ventet 0,2 prosent.Gjennomsnittlig uketimer var 34,5, som ventet.Oslo Børs var ned 0,8 prosent rett etter at rapporten ble sluppet. Det er den også etter tallslippet.