6000 autoriserte finansrådgivere kan miste tittelen

- Straffer de som har tatt utdannelse og sender kundene rett i armene på useriøse cowboyer.

- Et tankeløst forslag, mener Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman om Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny finansavtalelov.Kun virksomheter som ikke selv formidler finansielle produkter skal ifølge forslaget kunne benytte yrkestittelen finansrådgiver. Det foreslås at jobben som bank- og forsikringsansatte gjør i stedet omtales som kundeveiledning, kjøps- eller salgshjelp. Frittstående rådgivere som ikke er tilknyttet virksomheter med rett til å selge finansprodukter, vil imidlertid kunne kalle seg finansrådgivere, skriver DN.- Etter vårt syn vil det være vanskelig å finne frittstående finansrådgivere som ikke har noen form for bindinger og egeninteresser i de produktene de formidler. Forslaget innebærer at 6000 ansatte i seriøse finansforetak som har gjennomgått utdannelse og blitt autoriserte, ikke lenger skal kunne gi råd som finansrådgivere. Det mener vi er en svekkelse av seriøse tilbud til kundene. Blir dette forslaget vedtatt sendes kundene rett i armene på useriøse cowboyer, sier Hellman til avisen. - Da jeg fikk autorisasjonen, følte jeg at jeg sto bedre rustet i arbeidslivet. Nå er jeg redd denne tryggheten forsvinner hvis det blir slik at «alle» kan kalle seg finansrådgivere, sier Kim Famzén, som er autorisert finansiell rådgiver, til avisen.