Aamdal: Kommer ikke til å rokke markedene

Beslutningen om en renteøkning er fullt priset inn, mener seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Det er bred enighet at om at dagens rentemøte i Fed er viktigst på nøkkeltallskalenderen denne uken, selv om rentebeslutningen i seg selv neppe avstedkommer den store overraskelsen.«Veksten har tatt seg opp etter det svake første kvartalet, og farten i økonomien er god. Bedringen i arbeidsmarkedet har fortsatt», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets morgenrapport onsdag. Han viser til at kjerneinflasjonen (PCE) var 2,0 prosent i juli og dermed på målet. Kjernekomponenten i KPI steg med 2,2 prosent over året i august.Priset innIfølge Bloomberg svarte 87 av 90 at de trodde Fed vil heve intervallet for styringsrenten til 2,00-2,25 prosent i kveld.«I markedene er en slik renteoppgang fullt ut priset inn, så beslutningen om en renteøkning kommer ikke til å rokke markedene», heter det fra Aamdal.Mer spennende blir det ifølge seniorøkonomen om komiteen endrer sin vurdering av makrobildet og renteutviklingen fremover. Aamdal tror ikke det, og venter dermed fortsatt signaler om ytterligere en renteheving i år og tre hevinger neste år.UsikkerhetEn viktig kilde til usikkerhet er ifølge seniorøkonomen utviklingen i handelskrigen mellom USA og Kina.«Så langt har ikke det ikke vært synlige makroeffekter av den, og Fed vil trolig legge vekt på det. Men økte tollsatser og kostnader vil kunne presse inflasjonen videre opp på sikt, særlig hvis krigen trappes videre opp. På den annen side vil svekket handel og økte priser kunne gi lavere vekst i aktiviteten», mener han.Fed vil sikkert bli utfordret på dette temaet på pressekonferansen, men økonomene i DNB Markets tror at sentralbanksjef Powell vil si lite om dette. Dersom Fed fremstår som litt mer forsiktig enn ventet, kan det potensielt føre til et markant fall i lange renter, mener de.«Bakgrunnen er den sterke renteoppgangen den siste tiden, som kan tyde på at markedene er litt oversolgt». Utsikter til høyere styringsrenter ser i alle fall ifølge Aamdal ikke ut til å ta knekken på de amerikanske husholdningenes optimisme.«I alle fall steg Conference Board sin forbrukertillit fra 134,7 i august til 138,4 i september og forsterket dermed den oppadgående trenden. Det er særlig nåtidsindeksen som har steget mye de siste årene, men i september var det delindeksen for fremtidsutsiktene som steg mest. Denne indeksen er nå på sitt høyeste siden september 2000», avslutter seniorøkonomen i DNB Markets.Les også: Sjeføkonom: - Har vært en «done deal» lenge»