AF Gruppen med kontrakt i Nordsjøen

Dunlin Alpha plattformen skal fjernes.

AF Gruppen (AFG) har i konsortium med Heerema Marine Contractors (HMC) mottatt melding fra Fairfield Betula Limited, om at de har til hensikt å inngå kontrakt for fjerning og gjenvinning av Dunlin Alpha topside på engelsk sektor i Nordsjøen.Det skriver selskapet i en melding etter børsslutt tirsdag.Kontrakten omfatter prosjektering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av Dunlin Alpha plattformen, med en total vekt på cirka 20.000 tonn.Kontrakten er ventet å tildeles i fjerde kvartal 2018, og prosjekteringen vil starte umiddelbart deretter.Plattformen skal fjernes og gjenvinnes i perioden mellom 2021 - 2024.