Akva Group skiller ut og selger

Datterselskap på vei ut.

Foto: Akva Group.

Akva Group og Advania Holding har i dag inngått en salgs- og kjøpsavtale som innebærer at Akva Group skiller ut sitt heleide datterselskap Wise lausnir ehf til Advania, går det frem av en børsmelding.Transaksjonen betinges av godkjennelse fra islandske konkurransemyndigheter.Godkjennelsen ventes mottatt i løpet av 4. kvartal 2018 eller 1. kvartal 2019, og transaksjonen forventes fullført straks deretter.Les mer her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker