I torsdagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Equinor og TGS-Nopec.- Equinor ASA har etablert motstand ved 217 kroner etter å ha gått sidelengs siden mai. Optimismen har avtatt og stadig flere ønsker å selge. Kursen har nå brutt støtten ved 210 kroner i en hode-og-skuldre-formasjon. Etablert brudd på støtten i en slik formasjon vil anses som et sterkt signal om videre nedgang. Volumbalansen er også negativ, noe som svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen er negativ på innsidehandler. Det ligger støtte ned mot 209 kroner. Brudd på dette nivået vil gi en ren salgsanbefaling.
Vurdering:Vurdering:
Svak salgskandidat, skriver analytikeren.- TGS-Nopec Geophysical har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Økende volum på kursnedgangen og RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er sterkt negativt på kort sikt. Investorer har stadig gått ned i pris for å få solgt aksjen, noe som indikerer økende pessimisme og at kursen skal fortsette ned. Svak salgskandidat, avslutter Investtech.