I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i NRC Group og DNO.- NRC Group brøt opp gjennom motstanden ved 60,50 kroner i mai og etablerte deretter en stigende trend. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Videre oppgang indikeres, og det er lite motstand som begrenser oppsiden. Volumbalansen er positiv, og overkjøpt RSI gir et sterkt momentum som styrker aksjen ytterligere på kort sikt. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler etter at styreleder mfl kjøpte aksjer i april og mai.
Vurdering:Vurdering:
Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i DNO ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Negativ volumbalanse viser at volumet er høyere på nedgangsdager enn på oppgangsdager. Det indikerer at optimismen er avtagende hos investorene. Aksjen har nå marginalt brutt ned gjennom støtten ved ca. 16,40 kroner. Etablert brudd vil indikere videre nedgang. Det er lite støtte før ved gulvet i trendkanalen ved ca. 12 kroner. Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.Hittil i år har NRC Group lagt på seg 27,18 prosent mens DNO er opp 69,42 prosent.