Fredag 31. august var det fem nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen av fire svenske, tre norske, en dansk og to finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.
1.   International Petroleum Corp.(IPCO.ST) - 30. aug 2018. Siste sluttkurs: 63.2 (-0.5)2.   Per Aarsleff Holding A/S(PAALB.CO) - 30. aug 2018. Siste sluttkurs: 256 (-7)3.   Swedbank A(SWEDA.ST) - 30. aug 2018. Siste sluttkurs: 212.9 (-0.3)4.   Latour B(LATOB.ST) - 30. aug 2018. Siste sluttkurs: 107.1 (-1.1)5.   ABB(ABB.ST) - 30. aug 2018. Siste sluttkurs: 216.7 (-2.7)6.   Neste Corporation(NESTE.HEX) - 30. aug 2018. Siste sluttkurs: 74.98 (-0.46)7.   UPM-Kymmene(UPM.HEX) - 30. aug 2018. Siste sluttkurs: 33.25 (0.35)8.   Aker(AKER.OL) - 30. aug 2018. Siste sluttkurs: 670 (14)9.   Norwegian Finans Holding ASA(NOFI.OL) - 31. aug 2018. Siste sluttkurs: 107.8 (-1.2)10.   Northern Drilling Limited(NODL.OL) - 31. aug 2018. Siste sluttkurs: 72.6 (-0.2)
International Petroleum Corp. viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 62.34 kroner. Videre oppgang til 70.53 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 61.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 61.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Per Aarsleff Holding A/S og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 249 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 249 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Swedbank A har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 194 kroner. Objektivet ved 211 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 211 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Latour B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 97.87 kroner. Videre oppgang til 111 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 103 kroner og motstand ved cirka 114 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.ABB viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 187 kroner og motstand på 231 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 214 kroner. Videre oppgang til 243 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 215 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for ABB. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Neste Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 71.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 71.00 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.UPM-Kymmene viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 32.40 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 32.40 euro ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Aker ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 620 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Norwegian Finans Holding ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 93.15 kroner. Videre oppgang til 112 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 105 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Northern Drilling Limited viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen har tatt ut objektivet ved 78.39 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 72.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.