Fredag 7. september er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av tre svenske, fem norske, en dansk og en finsk aksje.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.
1. Aker(AKER.OL) - 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 642 (-2)2. SCA B(SCAB.ST) - 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 103 (-0.85)3. Assa Abloy(ASSAB.ST) - 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 184 (-0.65)4. BW Offshore(BWO.OL) - 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 55.8 (-0.5)5. Per Aarsleff Holding A/S(PAALB.CO) - 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 255.5 (1.5)6. Panoro Energy(PEN.OL) - 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 19.8 (-0.6)7. Investor A(INVEA.ST) - 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 409.4 (-0.2)8. UPM-Kymmene(UPM.HEX) - 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 32.57 (-0.27)9. Norwegian Air Shuttle(NAS.OL) - 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 266.8 (-2.8)10. PhotoCure(PHO.OL) - 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 59.5 (2.6)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 638 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 620 kroner og videre oppgang er dermed signalisert.Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt. Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SCA B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 102 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 102 kroner vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for SCA B. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt. Assa Abloy ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 183 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i BW Offshore og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 53.50 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt. Per Aarsleff Holding A/S ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 249 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.Panoro Energy ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 17.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt. En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Investor A har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 376 kroner. Videre oppgang til 419 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 400 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.UPM-Kymmene viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen tester støtten ved cirka 32.30 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Norwegian Air Shuttle viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 228 kroner. Videre oppgang til 329 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 246 kroner og motstand ved cirka 310 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.PhotoCure har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen har støtte ved cirka 32.00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for PhotoCure. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.