Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gikk det sesongjusterte tallet på sysselsatte opp med 14.000 personer fra april (gjennomsnitt mars-mai) til juli (gjennomsnitt juni-august), dette er innenfor feilmarginen i AKU, heter det fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Fra november 2017 har tallet på sysselsette økt med 39.000 personer, og sysselsettingsprosenten har gått gradvis opp.Til tross for at flere er i arbeid, steg arbeidsledigheten.
Det var 113.000 arbeidsledige i juli, og den sesongjusterte arbeidsledigheten var på 4,0 prosent i juli.Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) ventet i forkant å vise en sesongjustert ledighet på 3,8 prosent i juli, fremgår det av gjennomsnittet av fem anslag TDN Direkt har hentet inn.
Større fokus «Normalt er vi skeptiske til å legge mye vekt på AKU-tallene fordi de svinger mye. Men gitt Norges Banks vekt på at arbeidsmarkedet hadde utviklet seg svakere enn ventet og at AKU-tallene var blant «bevisene», vil nok både vi og markedet ha større fokus enn vanlig på tallene i dag», skrev Kjetil Olsen i Nordea Markets i morgenrapporten.«Vi og konsensus venter et lite fall i AKU-ledigheten til 3,8 prosent i juli (tre måneders snitt for juni, juli og august) fra 3,9 prosent i juni», het det i rapporten.Små endringerDen sesongjusterte arbeidsledigheten viser en økning på 8.000 personer fra april (gjennomsnitt mars-mai) til juli (gjennomsnitt juni-august). Dette er innenfor feilmarginen i AKU.I samme periode økte arbeidsstyrken dermed med 22.000 personer.