Arctic venter kjempeopptur for MPC Container Ships

Selv om kvartalstallene var dårligere enn ventet, er Arctic Securities fortsatt særdeles bull på det grensesprengende rederiet som har kjøpt 52 (!) skip det seneste året.

Det Oslo Børs-noterte containerrederiet MPC Container Ships la fredag frem tall for andre kvartal som viste at rederiets netto time charter-inntekter økte fra 26,0 millioner dollar i andre kvartal i fjor til 42,4 millioner dollar i årets andre kvartal.Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 13,3 millioner dollar og resultatet på 2,0 millioner dollar.Til tross for solid vekst, var inntektene likevel 17 prosent lavere enn meglerhuset Arctic Securities hadde ventet.Videre kom det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger inn hele 37 prosent under forventningen. Når det gjelder resultatet hadde Arctic-analytikerne sett for seg 9,4 millioner dollar, altså betydelig mer enn det som ble rapportert.De gjennomsnittlige TCE-ratene som flåten oppnådde i kvartalet var på andre siden høyere enn ventet. 9.841 dollar pr. dag viste fasiten, mot Arctic-estimatet på 9.600 dollar pr. dag.- Selv om flåten oppnådde høyere TCE enn vi hadde anslått, kom MPCCs andrekvartalstall inn under estimatene som følge av timingen for skipsleveringene, skriver Arctic-analytikerne Lars Bastian Østereng og Jo Ringheim i en oppdatert analyse.- Vi gjør kun små endringer i estimatene og opprettholder vår kjøpsanbefaling med et kursmål på 75 kroner, skriver de.Meglerhuset ser dermed en potensiell oppside på 50 prosent fra mandagens sluttkurs. Venter vider vekstSelv om feeder-spotratene har svekket seg noe mot slutten av sommeren, venter Arctic-analytikerne en fordelaktig tilbud/etterspørsels-dynamikk noe som blant annet underbygges av attraktive vekstutsikter for intra-regionale «feeder trades», begrensede ordrer av ny tonnasje og at ledig containerkapasitet forblir lav.Det understrekes at den rådende handelsuroen vekker bekymringer, men Arctic-analytikerne viser til at MPC mener at tariffene som har blitt innført, kun vil ha en liten effekt på etterspørselen etter containerfrakt.- Med finansieringen i orden og annenhåndsverdier som fortsatt er på kraftig rabatt til paritet, venter vi ytterligere vekst gjennom innvannende skipskjøp. Aksjen ser attraktiv ut, både på stålverdier og inntjeningsmultipler, og vi synes også at kredittcaset er appellerende, konkluderer Østereng og Ringheim. MilliardøkningI forbindelse med den årlige maritime messen SSM som finner sted i Hamburg denne uken, har den nettbaserte verdivurderingstjenesten Vesselsvalue sett på hvilke tyske rederier som har hatt den sterkeste utviklingen i både flåtestørrelse og flåteverdi siden fjorårets messe.MPC Containerships som kommer på andreplass bak Oldendorff Carriers, har utvidet flåten med hele 52 skip det siste året.Ett år senere har rederiet en flåte på 66 skip som er verdt hele 631 millioner dollar, tilsvarende, 5,3 milliarder kroner.- En imponerende økning, tatt i betraktning at MPC kun hadde en flåte på 14 skip verdt totalt 95,8 millioner dollar under fjorårets SMM, skriver Vesselsvalue.På ett har det offensive rederiet dermed sett flåten sin øke med 4,5 milliarder kroner i verdi.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også