Banksjefen går av etter hvitvaskingskandale

Thomas F. Borgen, adm. direktør i Danske Bank, har informert styret at han trekker seg.

- Det er klart at Danske Bank ikke har levd opp til sitt ansvar i forhold til mulig hvitvasking av penger i Estland. Jeg beklager dette dypt. Selv om undersøkelsen utført av det eksterne advokatfirmaet konkluderer med at jeg har levd opp til mine juridiske forpliktelser, tror jeg at det er best for alle parter at jeg sier opp, sier Borgen i en melding.Borgen fortsetter i stillingen frem til en ny toppsjef har blitt utnevnt.Les også: Hvitvasking, milliard-donasjon og resultatvarsel


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også