Blir dette Sevan Marines nye navn?

Sevan Voyageur. Foto: Sevan Marine

Styret i Sevan Marine har mottatt forslag til nytt firmanavn.

Styret i Sevan Marine har ifølge innkallelsen til ekstraordinær generalforsamling fra selskapets aksjeeiere mottatt «Magnora ASA» som forslag til nytt firmanavn.«I henhold til avtalen inngått med Sembcorp, har selskapet rett til å bruke navnene «Sevan» og «Sevan Marine» i en periode på seks måneder etter gjennomføring av Transaksjonen. Endring av selskapets navn er etter styrets oppfatning en naturlig forlengelse av salg av selskapets virksomhet, og er også i tråd med selskapets forpliktelser under avtalen», heter det.Undersøkelser angir at det foreslåtte firmanavnet lovlig kan benyttes.På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen beslutter at selskapets navn blir Magnora ASA.