Eivind Yggeseth

Borr Drilling vil utvide styret

Styret har blitt autorisert til å utpeke et nytt styremedlem som kan være nødvendig for å få notert selskapet et annet sted i tillegg til Oslo.

Borr Drilling har tidligere ytret et ønske om å øke likviditeten i selskapets aksje som følge av økt interesse.Derfor ønsker selskapet å foreta en sekundærnotering av selskapets aksjer på en anerkjent børs i tillegg til Oslo.Nå tar selskapet ytterligere grep i prosessen med noteringen som ifølge andrekvartalsrapporten er ventet å være fullført i midten av 2019.3. september ble innkallingen til selskapets generalforsamling som skal avholdes på Bermuda 25 .september sendt ut. Der foreslås det at det settes et tak på 7 styremedlemmer i selskapet til neste generalforsamling.Onsdag kommer en nærmere forklaring på dette forslaget, hvor det vises til planen om å notere aksjene på en annen børs. - Vi forutser, men vet ikke sikkert, at en ekspansjon av styret kan være nødvendig ved å styrke styret med et medlem med sterk regnskaps- og juridisk bakgrunn og dyp erfaring fra tilsvarende noterings- og rapporteringsprosesser, skriver selskapet.I stedet for å ta kostnadene ved å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling med eneste mål om å utpeke ytterligere et styremedlem, har selskapet valgt å å autorisere det nåværende styret til å gjøre en slik utnevnelse, opplyses det. - Ved å gjøre slik er vi klar over det faktum at en slik utnevnelse kun vil være midlertidig og at en bekreftelse av dette styresetet vil bli bekreftet på neste års generalforsamling, heter det. Styret består for tiden av styreleder Tor Olav Trøim, samt styremedlemmene Fredrik Halvorsen, Jan A. Rask og Patrick Schorn som alle er foreslått gjenvalgt. Fullføres neste årDet var på et møte i Amsterdam i midten av mai at selskapets styre å starte prosessen med å notere Borr-aksjene på en annen anerkjent børs i tillegg til Oslo.I rapporten for andre kvartal kom det fremadstormende riggselskapet med ytterligere detaljer.- Prosessen med å utforske en notering av Borr's aksjer på en annen anerkjent internasjonal børs fortsetter i andre halvår, skrev selskapet.Målet er å fullføre noteringen i midten av 2019, ble det opplyst. New York?Hvilke børser som vurderes er ikke kjent, men flere markedsaktører Hegnar.no har vært i kontakt med, mener New York seiler opp som det heteste alternativet.En av disse er partner David Carter Shinn i riggmeglerhuset Bassøe Offshore.- New York kan være det mest sannsynlige stedet, uttalte han til Hegnar.no i mai.- Amerikanske riggeiere tar ikke risiko slik Borr Drilling gjør. Med markedet som går den veien det gjør, kan det hende at amerikanske investorer ser på Borr som en attraktiv mulighet til å komme inn i riggmarkedet, sa han.Styreleder i Borr Driilling, Tor Olav Trøim, har lang erfaring med børsnoteringer på Wall Street.Han har blant annet vært med på å ta North Atlantic Drilling, Seadrill og Golar på børs i den amerikanske gigantbyen.I tillegg vurderes det å ta Trøims tørrbulksatsing 2020 Bulkers til New York-børsen. .Les også: 2020 Bulkers vurderer børsnotering i New York


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også