- Da er det bare for Norges Bank å kjøre på

Sjefanalytiker Erik Johannes Bruce har fortsatt sterk tro på Norge.

Denne uken får vi både innkjøpssjefsindeksen ISM (tirsdag) fra USA og arbeidsmarkedsrapporten Non Farm (fredag).ISM er ifølge Nordea Markets ventet å trekke noe ned, men fortsatt være på høye nivåer og indikere fortsatt sterk vekst i USA. Sysselsettingen er ventet å øke brukbart i august og nok til på sikt å trekke ned ledigheten ytterligere, selv om ledighetsraten er ventet uendret denne måneden.«Mest fokus blir det på lønnsveksten. Den er ifølge Bloomberg ventet å trekke opp fra 2,7 prosent å/å til 2,8 prosent. Alt i alt tall som gjør Fed enda sikrere. Rentene skal videre opp», skriver sjefanalytiker Erik Johannes Bruce i morgenrapporten.Onsdag slipper Nordea ny utgave av Economic Outlook.«Vi har fortsatt sterk tro på Norge, og så lenge valutamarkedet ikke bryr seg om det, er det bare for Norges Bank å kjøre på», skriver Bruce.Moderat oppgangVi får også boligprisindeks for Norge onsdag, og Nordea Markets venter en moderat oppgang sesongjustert.«Interessen for boligprisene i markedet har avtatt etter stabiliseringen/oppgangen. Vi skal se noen måneder med fall eller at prisene tar av for at det skal ha noen signifikant betydning for Norges Banks syn», skriver sjefanalytikeren.Med den tette koblingen mellom SEK og NOK om dagen, kan Riksbankens rentemøte torsdag og helgens svenske valg ifølge Bruce bli de viktigste drivere for NOK denne uken.«Riksbanken rører ikke renten, men hvordan ser renteprognosen ut? Sist var det høy sannsynlighet for hike mot slutten av året. Men pristallene har vært svake etter det, og vi tror det teller mer enn svak SEK slik at sannsynligheten for renteøkning i desember senkes», heter det i rapporten.- Kompliserte greier Når det gjelder valget er spørsmålet ifølge sjefanalytikeren om hvor godt Sverigedemokartene gjør det.«Brakvalg betyr svak SEK og dermed svak NOK får en tro. Selv om spådommer om markedsbevegelser på valg er kompliserte greier (Trump)», skriver Bruce.Vi får også tall på norsk industriproduksjon fredag.«De bryr vi oss om, selv om det er en del støy fra måned til måned. Oljeinvesteringen er nær bunnen og fastlandseksposten går bra. Det bør gi bedre utvikling enn vi har sett i norsk industriproduksjon», skriver Bruce.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også