- Da kunne de ansatte i Norges Bank gått over til sekstimers dag

Økonomene i Nordea Markets og Handelsbanken Capital Markets om ukens viktigste.

Markedene var stengt i USA mandag og i Asia er bildet blandet.«Amerikanske futures er svakt på den positive siden (S&P +0,15 prosent). Ingen store nyheter om handel som kan påvirke risikosentimentet så vidt vi kan se», skriver sjefanalytiker i Nordea Markets Erik Johannes Bruce i morgenrapporten.Videre peker han på at EUR/NOK trakk en god del ned på dagen i går.«Sterk norsk PMI, lavere EUR/SEK og høyere oljepris kan alle ha bidratt», heter det fra Bruce.Fra USA får vi konjunkturindikatoren ISM. Nordea Markets venter at industriindikatoren skal noe ned, men dette er fra svært høye nivåer.«Global industriaktivitet har allerede falt noe tilbake siste tiden. Noe høyere renter, sterkere USD og usikkerhet knyttet til handelsregime fremover, tilsier at indikatoren kan komme noe ned framover. Men vi er fortsatt på sterke nivåer og det er god driv i amerikansk økonomi», skriver Bruce i rapporten.Konsensus for august er 57,6 ned fra 58,1 i juliSaftig oppgangIndustri-PMI for august endte ifølge økonomene i Handelsbanken Capital Markets med en saftig oppgang til 60,5 mandag.«Dette etter et sterkt fall i juli, til 48,9. Du verden. Skulle vi tatt disse tallene alvorlig, ville vi altså startet med et klart resesjonssignal, som så ble avløst av et sterkt oppsving allerede den påfølgende måneden. Hadde vi virkelig hatt så korte tilbakeslag i norsk økonomi, kunne de ansatte i Norges Bank gått over til sekstimers dag», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.Boligprisene oppVidere denne uken trekker han frem meglersignalene, som antyder en nominell boligprisvekst rundt 1,5 prosent i august. Tallene fra Eiendom Norge kommer i morgen, onsdag.«Dette kan oversettes til en forsiktig sesongjustert oppgang, rundt 0,3 prosent m/m. Og gårsdagens boligpriser fra OBOS viste en oppgang for landet totalt – og også Oslo, som var godt i tråd med nettopp disse signalene», skriver seniorøkonomen.For landet steg OBOS-prisene med 1,6 prosent, mens de steg med 1,5 prosent i Oslo.«Dermed ligger det an til en moderat sesongjustert boligprisvekst i august; i tråd med den utviklingen vi har sett de siste månedene. Boligmarkedet virker nå å være rimelig stabilt, og vi legger fortsatt til grunn moderat positiv boligprisvekst fremover», skriver Gonsholt Hov i rapporten. Les også: OBOS-prisene gjorde et byks Etter Handelsbankens Capital Markets’ syn vil boligprisene, regnet som årsgjennomsnitt, vokse litt i underkant av husholdningenes inntekter.Syv øre sterkereVidere peker seniorøkonomen på at krysset EUR/NOK vendte ned på ukens første handledag.«Gjennom natten har valutaparet handlet rundt 9,70-nivået. Kronen ligger dermed syv øre sterkere enn nivåene vi så i forrige uke (tirsdag-torsdag)», skriver han.Gonsholt Hov viser til at det lavere nivået må sees i sammenheng med en svekkelse av euroen mot slutten av forrige uke, hvor oppmerksomheten rundt det italienske statsbudsjettet og prosessen som nå pågår, økte i omfang.«Ligaen holder budsjettsamtaler med Matteo Salvini i dag, mens det er uklart når femstjernersbevegelsen vil holde sine samtaler. Bakteppet er ny usikkerhet rundt budsjettunderskuddet, som følge av uttalelser i helgen om at underskuddet nærmest kunne dobles», skriver økonomen.Det siste utspillet er ifølge Gonsholt Hov imidlertid at EU-reglene skulle overholdes, selv med skattekutt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også