- Den kan komme til å eksplodere

Nicolai Hansteen i Lorentzen & Stemoco peker på hva som vil skille vinnerne fra taperne innen shipping.

- Noen rederier blir større og større. De begynner å kjøpe over 100 båter. For eksempel Songa Bulk til Arne Blystad, ble solgt inn til en greker. Starbulk. De har nå 118 båter på vannet. Det er et navn som sammen med Golden Ocean er verdt å merke seg, sier Nicolai Hansteen når han gjester HegnarTV.- De gjør endel ting. De kjøper flere og flere båter, bygger opp størrelse, ekspanderer i forkant av det de tror en markedsoppgang, får mer markedsinnflytelse over befrakterne - og så gjør de en sak til; - De setter på scrubbere på båtene sine. - Hvorfor er dette med scrubbere så viktig?- Fordi IMO 2020, Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen, FNs sjøsikkerhetsorganisasjon, har sagt at innen 1. januar 2020 så vil det bli et krav om å bruke mindre enn 0,5 prosent svovel på bunkersen. Det betyr at da har man et tvunget valg: enten så kjører man på tungolje, men putter på en katalysator eller en scrubber. Den tungoljen vil gå ned i pris, og vil kanskje bunne ut på samme nivå som kull. De som ikke putter på en scrubber, må svitsje fuel over til diesel, Svarer Hansteen.- Også sier noen at det ikke er så mye diesel i verden, så dieselprisen kommer til å gå til himmels, kommenterer Trygve Hegnar. - Nettopp, den kan komme til å eksplodere, men det er det ingen som vet. Så finansmarkedet og shippingmarkedet forbereder seg på dette omskiftet nå, svarer Nicolai Hansteen fra Lorentzen & Stemoco, når han gjestet studio sist fredag. - Det vi ser nå, er at de store rederiene - de som virkelig er aggressive og får med seg investorer, de tar på scrubbere, fortsetter Hansteen.- Hvor mye koster det pr skip, spør Trygve Hegnar. - Det koster alt fra halvannen opp til tre-fire millioner dollar, svarer Hansteen. - Det er mye penger, skyter Trygve Hegnar inn fra siden. - Ja, det er mye penger. Og så vil man da måtte håpe på at dette er en lønnsom investering. Fordi hvis den prisforskjellen ikke blir så stor, så har du egentlig tapt de investeringene. Hør hele intervjuet på HegnarPodden under - eller abonnér på HegnarPodden på iTunes eller SoundCloud.