Forvalter Alexander Larstedt Lager i Arctic Fund Managementi sin anbefalte ukeportefølje.- Det er trolig at tilbudsveksten i 2019 vil bli lavere enn veksten i etterspørsel. Forward-prisene på laks er sterke, og høyere enn hva aksjeanalytikerne legger til grunn, sier han til .Han mener ifølge avisen at Grieg Seafood kan øke produksjonen sin på eksisterende lisenser, i motsetning til mange andre.- Selskapets volummål for år 2020 på 100.000 tonn vil være opp fra 75.000 tonn i inneværende år, påpeker Larstedt Lager.Elkem og Odfjell Drilling ryker ut Arctic-porteføljen, da forvalteren ifølge avisen ønsker litt mindre syklisk eksponering.- Elkem kan være volatil til utviklingen i det kinesiske silikonmarkedet. Vi ønsket også litt færre oljerelaterte aksjer, sier forvalteren til DN.