- Dette er ikke god økonomi

Finansdirektør i Dorian LPG snakker om LPG-markedet på Paretos Oil & Offshore-konferanse.

Dorian LPG mener bruk av LPG som drivstoff ikke har god økonomi på nåværende tidspunkt. Prisdifferansen til høysulfat fuel oil (HFO) understøtter ikke en investering, sier finansdirektør Ted Young på Paretos Oil & Offshore-konferanse torsdag, ifølge TDN Direkt.- Men vi tror LPG er en bedre løsning enn for eksempel LNG, da det er over 8.000 havner i verden som har LPG-bunkers, sier han videre.Godt posisjonertI presentasjonsmaterialet til Dorian opplyses det at rederiet har forsterket dekket på 16 av deres VLGCer, og er dermed godt posisjonerte til å gjøre retrofits for å drive på LPG dersom prisdifferansen mellom LPG og HFO endres.Videre går det frem av materialet at den globale VLGC-utnyttelsesgraden så langt i 2018 er på 84 prosent, mot 85 prosent i 2017.Må over 90 prosentYoung mener man må se en utnyttelsesgrad i den globale VLGC-flåten på over 90 prosent før ratene begynner å stige.- Generelt i shipping vil man si at utnyttelsesgrad på 85 prosent er et bra nivå, men vi må nok ha over 90 prosent innen LPG før ratene går, sier han til nyhetsbyrået.