Makro:Annet:
Tyskland: Industriordre, juli, kl. 08.00Sverige: Rentebeslutning, kl. 09.30Norge: SSBs konjunkturtendenser for Norge og utlandet, kl. 09.45USA: ADP-rapport, august, kl. 14.15USA: Produktivitet endelig, 2. kvartal, kl. 14.30USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30USA: Tjeneste-PMI, august, kl. 15.45USA: Industriordre, juli, kl. 16.00Norwegian: Trafikktall, august, kl. 08.00SSB: Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2018, kl. 08.00SSB: Alkoholomsetning, 2. kvartal 2018, kl. 08.00SSB: Grensehandel, 2. kvartal 2018, kl. 08.00USA: DOE, ukentlige gasslagertall, kl. 16.30USA: DOE, ukentlige oljelagertall, kl. 17.00Kilder: Oslo Børs, TDN Finans og Statistisk sentralbyrå (SSB)