Disse aksjene har ikke vært så billige siden 2002

Handelskrig og uro i fremvoksende økonomer har bidratt til å sende Asia-aksjer ned i år. Shanghai Composite er for eksempel ned over 18 prosent så langt i år og MSCI Asia Pacific indeksen er nå prisetr til under det halve av S&P 500, basert på pris/bok. Asia-aksjer har ikke vært så billige siden 2002, ifølge Bloomberg.

Børs