Grieg Seafood fastholder målet om et årlig slaktevolum på 100.000 tonn i 2020 gjennom bedre utnyttelse av dagens kapasitet, opplyses det i en melding i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag som avholdes onsdag.
Selskapet beholder også sitt mål om kostnader på eller under bransjesnittet i 2020. Målet for produksjonskostnadene er 37,90 kroner per kilo innen 2020, og kostnadsreduksjonen skal hovedsaklig drives av bedre operasjonell effektivitet fra økte volumer og bedre biologi.I tillegg har selskapet et mål om et forhold mellom netto rentebærende gjeld til EBITDA på under 4,5, de har planer om en egenkapitalandel på over 35 prosent, en målsetting om netto rentebærende gjeld delt på slaktevolum på 20 kroner per kilo, samt et mål om avkastning på sysselsatt kapital på minst 12 prosent for alle investeringsbeslutninger.Grieg Seafood ønsker også en utbyttepolitikk som fordeler 25-35 prosent av konsernets nettoresultat justert for virkelig verdijustering til sine aksjonærer.