DNB Markets-analytiker med to aksjetips

Analytiker i DNB Markets Ole-Andreas Krohn presenterer to aksjetips i fersk oppdatering torsdag.

Dagens 3. kvartalsrapport fra H&M vil få mye oppmerksomhet både i og utenfor det svenske markedet, mener analytiker i DNB Markets Ole-Andreas Krohn.Selskapet har allerede tidligere denne måneden lagt frem salgstallene, og fokus vil derfor i første rekke være på marginer og kostnadsutsikter. Analytikeren venter en bruttomargin på 51,2 prosent og en EBIT på 4,6 milliarder svenske kroner.Kursen ned 33 prosent«Kursutviklingen det siste året, med et fall på rundt 33 prosent, reflekterer selskapets utfordringer både på kostnadssiden og med veksten og det er etter vårt syn fortsatt for tidlig å posisjonere seg for en vellykket snuoperasjon», skriver Krohn i en fersk oppdatering.Kursen stengte onsdag på 148,48 svenske kroner per aksje og DNB Markets har en salgsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 115 svenske kroner per aksje.Nedjusterer kursmåletValutaene i fremvoksende markeder har svekket seg i løpet av 3. kvartal og dette har for en del selskaper ifølge DNB Markets-analytikeren også allerede blitt reflektert i kursutviklingen.«For Telenor innebærer en tilpassing av valutakursforventningene til dagens nivå at vi har tatt EBITDA-estimatet for 2019 ned med fire prosent».«Samtidig observerer vi at selskapets virksomhet i Thailand har et press på seg for å legge inn bud på nye tilgjengelige lisenser innen fristen 8. oktober», heter det i oppdateringen.Det i markedet indikerte prisnivået for lisensene ser ifølge Krohn utfordrende ut og han ser en risiko for at et eventuelt bud vil kunne bremse investorenes gradvis mer positive vilje til å verdsette virksomheten i Thailand.Telenor endte onsdag på 162,20 kroner per aksje. DNB Markets opprettholder en kjøpsanbefaling, men har denne uken nedjustert kursmålet fra 212 til 200 kroner per aksje.