DNB øker boliglånsrenten

DNB setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

Fredag har DNB besluttet å øke rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng, opplyses det i en melding.- Etter en lang periode med historisk lave boliglånsrenter er det ikke overraskende at rentenivået nå øker, sier DNBs konserndirektør for personmarkedet, Ingjerd Blekeli Spiten.- Det er flere faktorer som påvirker rentene kundene betaler på boliglånet sitt. Det har lenge vært forventet at Norges Bank ville øke styringsrenten på rentemøtet 20. september, blant annet på bakgrunn av de signaler sentralbanken selv har gitt. Dette har gitt seg utslag i økte pengemarkedsrenter over noe tid, sier hun. Vært varslet i lang tid- Selv om renteøkninger gjør det dyrere å låne penger, har rentehevingen denne gangen vært ventet og varslet i lang tid. Det gjør at vi tror de fleste låntagere har innstilt seg på at dette ville komme, sier Spiten.- Vi kommer til å være konkurransedyktige på boliglån også etter denne endringen, og vi vil fortsette å prioritere lav rente til unge som skal inn på boligmarkedet og kunder med en bolig som kvalifiserer til Grønt boliglån, sier Spiten.For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 4.november 2018.Alle kunder som får renteendring, vil innen utgangen av neste uke få brev eller informasjon i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån.Ny beste veiledende rente blir 2,30 prosent til førstegangs boligkjøpere og kunder med Grønt boliglån, opplyses det.Gradvis økningNorges Bank overrasket ingen da styringsrenten torsdag ble satt opp fra 0,50 til 0,75 prosent.Sentralbanken indikerer nå at renten settes videre opp i 1. kvartal neste år, og at den deretter heves gradvis, til rundt 2,0 prosent ved utgangen av 2021.- Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Dersom styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen, heter det fra Norges Bank.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker